Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

krížová cesta WEBPozývame všetkých návštevníkov SCM, aby sa aktívne zapojili do pôstneho obdobia. Pravidelné krížové cesty sú starobylým a mimoriadne osvedčeným spôsobom uvažovať nad utrpením Ježiš Krista, nášho Pána. Je to forma, ktorú Cirkev ponúka ako nástroj na dosiahnutie intenzívnejšieho a hlbšieho prežívania pôstu a pokánia pre svoje prehĺbenie viery a nasledovanie Božieho Syna.

V sakristii kostola je možné zapísať sa do zoznamu na vedenie krížovej cesty počas celého pôstneho obdobia na jednotlivé nedele.

Pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období sa bude konať vždy:

 – v piatok pred sv. omšou od 19.00 hod.

– v nedeľu po sv. omši od 15.00 hod.

Odpoveď