Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

BIBLICKÉ STRETNUTIE

pôst_1 Poď, pridaj sa k nám

  • poznávať náuku Katolíckej Cirkvi a čo nám k tomu hovorí sväté Písmo
  • učiť sa rásť v láske k Bohu a k ľuďom
  • a zažiť príchuť spoločenstva

Biblické stretnutia sú raz za mesiac.

Najbližšie sa koná v nedeľu 18. februára 2024

.

.

.

Téma: POKÁNIE

Základnými atribútmi tohto obdobia sú pôst, modlitba a almužna.

modlitbaalmužnapôst

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

Začíname o 15.30 na chóruse nášho kostola.

Každý je srdečne vítaný.

Otvorené biblické stretko na London Bridge

 

Odpoveď