Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY na 5.NEDEĽU v CEZROČNOM OBDOBÍ 04.-11.02.2024

dvere do kostolaOZNAMY na 5.NvCO_B  04.-11.02.2024

Odpoveď