Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY na 2.NEDEĽU v CEZROČNOM OBDOBÍ 14.-21.01.2024

dvere do kostolaOZNAMY na 2.NvCO_B  14.-21.01.2024

Odpoveď