Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

BIBLICKÉ STRETNUTIA

BIBLIA WEB

Poď, pridaj sa k nám

  • poznávať náuku Katolíckej Cirkvi a čo nám k tomu hovorí sväté Písmo
  • učiť sa rásť v láske k Bohu a k ľuďom
  • a zažiť príchuť spoločenstva

Biblické stretnutia sú raz za mesiac.

Najbližšie sa koná v nedeľu 10. decembra 2023

Téma: Svätá omša

SVÄTÁ OMŠA

         

Začíname o 15.30 na chóruse nášho kostola.

Každý je srdečne vítaný.

Otvorené biblické stretko na London Bridge

Odpoveď