Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

PRÍPRAVA PROGRAMU PRE DETI NA SVIATOK SV. MIKULÁŠA

MikulášMilí rodičia maloletých detí,

ako viete, čoskoro sa začne obdobie adventu, ktoré nás pripravuje na príchod Vianoc. V tomto období nás vždy prichádza navštíviť sv. Mikuláš, aby nám pripomenul, že máme byť všímaví a pozorní k potrebám druhých tak, ako bol on pozorný a všímavý k ľuďom v núdzi.

Keďže aj on pomáhal iným, chceli by sme s touto tradíciou pokračovať aj v našej misii pod názvom: ‚Dar dať a dar prijať‘.

A preto by sme chceli poprosiť najmä deti, ale aj všetkých, ktorí sú vo svojom srdci stále dieťaťom, aby na poludňajšiu svätú omšu, v nedeľu 3. decembra 2023 o (14.00), priniesli malý zabalený darček pre niekoho iného, ktorý v nasledujúcom týždni odovzdáme tým menej šťastným deťom.

Samozrejme, že k nám do misie príde aj sv. Mikuláš s balíčkami pre deti, ktoré sa zapojili do tohto projektu a boli všímaví a pozorní k potrebám iným. MIKULÁŠ DIEŤA

V prípade, že máte záujem zapojiť sa /prihlásiť svoje dieťa (deti), nahláste meno a vek dieťaťa najneskôr do 26. novembra 2023 kostolníkovi Jozefovi.

Tešíme sa na Vás!

Po tomto termíne sa už na danú akciu nebude dať prihlásiť.                              

Odpoveď