Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

STRETNUTIE KRAJANOV A SVÄTÁ OMŠA V PETERBOROUGH

ST LUKE'S CHURCH

PETERBOROUGH SK sv omsa 9 10 11 12. 23

Odpoveď