Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

BIBLICKÉ STRETNUTIA

BIBLIAPoď, pridaj sa k nám

  • poznávať náuku Katolíckej Cirkvi a čo nám k tomu hovorí sväté Písmo
  • učiť sa rásť v láske k Bohu a k ľuďom
  • a zažiť príchuť spoločenstva

Biblické stretnutia sú raz za mesiac.

Najbližšie biblické stretnutie sa koná v nedeľu 19. novembra 2023.

Začíname o 15.30 na chóruse nášho kostola.

Téma: sviatosť zmierenia

  • Zotriem ako oblak tvoje hriechy a ako mrak tvoje previnenia, vráť sa ku mne ….   Iz 44, 22
  • Ak vyznávame svoje hrioechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí násod každej neprávosti.      1Jn 1, 9
  • …. lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem.      Jer 31, 34

Každý je srdečne vitaný.

FB symbolOtvorené biblické stretko na London Bridge

Odpoveď