Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ „A“ 10. – 17. 09. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 23.NvCO_A  10.-17.09.2023

Odpoveď