Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 21. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ „A“ 27. 08. – 03. 09. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 21.NvCO_A  27.08.-03.09.2023

Odpoveď