Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ „A“ 30. 07. – 27. 08. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 17.NvCO_A 30.07.-27.08.2023

Odpoveď