Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ „A“ 23. – 30. 07. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 16.NvCO_A  23.-30.07.2023

Odpoveď