Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 14. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ „A“ 09. – 16. 07. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 14.NvCO_A  09.-16.07.2023

Odpoveď