Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE “A” 04.-11.06.2023

OZNAMY a LITURGIA SV.O. NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE_A    04.-11.06.2023

Odpoveď