Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 5. NEDEĽU VO VEĽKONOČNÚ OBDOBÍ „A“ 07. – 14. 05. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 5.VEĽKONOČNÁ nedeľa_A  07.-14.05.2023

Odpoveď