Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 4. NEDEĽU VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ „A“ – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA 30. 04. – 07. 05. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 4.VEĽKONOČNÁ NEDEĽA_A  30.04.-07.05.2023

Odpoveď