Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 3.VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 23. – 30. 04. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 3.VEĽKONOČNÁ nedeľa_A  23.-30.04.2023

Odpoveď