Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 4. NEDEĽU V PÔSTNOM OBDOBÍ 19. – 26. 03. 2023

dvere do kostola

OZNAMY a LITURGIA SV.O. 4.pôstna_A  19.-26.03.2023

Odpoveď