Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

POSVÄTENIE SVIEC NA SVIATOK OBETOVANIA PÁNA (HROMNICE)

SVIECEVo štvrtok 2.februára 2023 bude sv.omša o 19.30 na sviatok Obetovania Pána. V úvode sv. omše sa budú požehnávať sviece (Hromničné sviečky). Prineste si so sebou sviece na požehnanie.

SVIECE

Odpoveď