Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA NEDEĽU KRSTU KRISTA PÁNA 08. – 15. 01. 2023

dvere do kostola

OZNAMY a LITURGIA SV.O. KRST KRISTA PÁNA_A   08.-15.01.2023

Odpoveď