Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

DOBROVOĽNÍCI NA PRÍPRAVU PODUJATÍ

MikulášSCM hľadá dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní pripraviť niektoré blížiace sa podujatia, akými sú napr sviatok sv.Mikuláša alebo Štedrá večera. Dobrovoľníci nech sa prihlásia u duchovného správcu SCM alebo sekretárky Daniely.

Odpoveď