Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

FOLKLÓRNY SÚBOR MORENA POZÝVA NA OSLAVU 20. VÝROČIA ZALOŽENIA SÚBORU

MORENKY

12_MORENA 20.VÝROČIE

Odpoveď