Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SVÄTÁ OMŠA NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Všetkých svätých for webSVÄTÁ OMŠA NA SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH

BUDE NA VIGÍLIU TEJTO SLÁVNOSTI

V PONDELOK 31. OKTÓBRA 2022

O 19.30 HOD.

Odpoveď