Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 16. – 23. 10. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 29.NvCO_C  16.-23.10.2022

Odpoveď