Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 27. NEDEĽI V CEZROČNOM OBDOBÍ 02. – 09. 10. 2022

dvere do kostola

OZNAMY a LITURGIA SV.O. 27.NvCO_C   02.-09.10.2022

Odpoveď