Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

MODLITBY ZA POKOJ DUŠE JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNEJ ALŽBETY II.

DR150044106ZA POKOJNÝ ODPOČINOK JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNEJ

.

Všemohúci Bože, Stvoriteľ a darca všetkého života,

udeľ svojej služobníčke Alžbete, našej kráľovnej,

ktorej si ako vládkyni našich krajín

doprial dlhé a pokojné vládnutie;

nech sú jej odpustené všetky hriechy

a nech je odmenená večným životom

ako bolo prisľúbené všetkým,

ktorí sa znovuzrodili silou Tvojho Ducha v krstnej vode.

.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh

a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého

po všetky vekov. Amen.

.

Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti.

Nech odpočíva v pokoji. Amen.

.

Nech jej duša a duše všetkých verných zosnulých v Božej milosti odpočívajú v pokoji. Amen.

 .

 .

.

Žalm 121 – Pútnická pieseň

.
Svoj zrak upieram na vrchy:
príde mi odtiaľ pomoc?

Pomoc mi príde od Pána,
ktorý stvoril nebo i zem.

.

Nedovolí, aby sa ti noha zachvela,
nezdriemne ten, čo ťa stráži.

Nedrieme veru, ani nespí
ten, čo stráži Izraela.

.

Pán ťa stráži,
Pán je tvoja záštita po tvojej pravici.

Za dňa ťa slnko nezraní
ani mesiac za noci.

.

Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého;
Pán ti bude chrániť život.

Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod
odteraz až naveky

 

SIMEONOV CHVÁLOSPEV (Lk 2:29-32)

.

Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka
v pokoji podľa svojho slova,
lebo moje oči uvideli tvoju spásu,
ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov:
svetlo na osvietenie pohanov
a slávu Izraela, tvojho ľudu.

.

.

MODLITBA ZA KRÁĽOVSKÚ RODINU

.

Všemohúci Bože, zdroj večnej útechy,

modlime sa za členov kráľovskej rodiny,

ktorá smúti nad stratou Jej Veličenstva kráľovnej Alžbety;

zachovaj ich vo svojej láske a objím ich pokojom svojho Ducha.

Nech skrze Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista,

nájdu útechu vo svojom smútku, istotu vo svojich pochybnostiach a silu prežiť tento čas.

O to Ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.

.

.

MODLITBA ZA KRÁĽA

.

Ó, Bože, ktorý vládneš všetkému stvoreniu,

udeľ svojmu služobníkovi Jeho Veličenstvu Kráľovi

múdrosť pri vykonávaní jeho vysokého úradu;

nech sa s pokorou obracia k Tebe,

aby pre ľudí, ktorí mu boli zverení,

chránil a uchovával slobodu,

ktorá pochádza z jednoty a pokoja.

.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna,

ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého

po všetky veky vekov. Amen.

Odpoveď