Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 22-23. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 28.08. – 11.09.2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 22-23.NvCO_C 28.08.-11.09.2022

Odpoveď