Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

DOVOLENKOVO-PRÁZDNINOVÝ REŽIM SCM

kanceláriaPočas mesiacov júl a august kancelária SCM

pre čerpanie dovolenky nebude v prevádzke

nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti !!!

 

Odpoveď