Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ZMENA PROGRAMU SVÄTÝCH OMŠÍ OD 3.JÚLA 2022

sv.omšaSlovenská katolícka misia v Londýne (SCM) po brexite a pandémii covidu prechádza transformáciou. Aj pre tieto vonkajšie vplyvy je nútená sa prispôsobiť a upraviť tiež podľa záujmu Slovákov a Čechov svoj rozsah programu a služieb.

Nakoľko počet zúčastňujúcich sa bohoslužieb permanentne klesá a nie je taktiež taký záujem o iné programy v rámci SCM, a od septembra t.r. duchovný správca SCM nastúpi do duchovnej služby pre anglickú diecézu East Anglia, kde bude prítomný od utorka do soboty a bude slúžiť v jednej z farností tejto diecézy, mení sa stály program SCM.

Na nedeľu duchovný správca SCM bude vždy dochádzať do Londýna.

Preto od 3.júla t.r. budú bohoslužby

pre slovenskú komunitu v Londýne

UŽ IBA V NEDELE O 13.00 HODINE.

Odpoveď