Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA 2022

IMG_5787OBRADY VEĽKÉHO TÝŽDŇA 2022

Odpoveď