Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 16. – 23. 01. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 2.NvCO_C  16.-23.01.2022

Odpoveď