Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

1. ADVENTNÁ NEDEĽA „C“ 28. 11. – 05. 12. 2021

dvere do kostola1.ADVENTNÁ_C  28.11.-05.12.2021

Odpoveď