Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

sviečka za nenarodené deti sviečka za nenarodené deti.tifFórum života pozdravuje Slovákov v zahraničí. 19-krát už Fórum života organizuje najväčšiu kampaň: Sviečka za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Je náročné, keď vás najmä vo sviatočnom čase delia od vašich blízkych a priateľov mnohé kilometre. Chceme Vás preto pozvať zapáliť sviečku online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.

Zapáliť ju môžete z ktoréhokoľvek miesta na svete, rovnako na ktorúkoľvek adresu na svete, nie len na Slovensku. Kampaň nesie od svojho začiatku názov Sviečka za nenarodené deti, avšak symbol horiacej sviece môže nahradiť vašu osobnú návštevu blízkych zosnulých, ktorí odpočívajú ďaleko od Vás.

Kúpou tejto sviečky zároveň podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým podporovateľom. Vďaka vám budeme môcť naďalej spájať tých, ktorí chcú, s tými, čo vedia, pre tých, ktorí to potrebujú.

Tím Fóra života

Odpoveď