Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

HĽADÁME ANIMÁTOROV

birmovanciHľadáme animátorov pre prípravu k sviatostiam.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u duchovného správcu SCM do 15.októbra 2021.

Odpoveď