Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 25. 07. – 01. 08. 2021

dvere do kostola17.NvOcR_B  25.07.-01.08.2021

Odpoveď