Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ZMENA PROGRAMU SLÁVENIA SVÄTÝCH OMŠÍ

dvere do kostolaMilí členovia komunity, drahí návštevníci a hostia.

Po prvýkrát za 11 rokov mojej prítomnosti v Slovenskej katolíckej misii v Londýne pristupujem k rozhodnutiu, nad ktorým som nikdy doteraz nemusel uvažovať.

Vzhľadom ku všeobecne známym problémom s opatreniami, ktoré sa dotýkajú aj cezhraničného cestovania, nepodarilo sa mi zabezpečiť nijakú náhradu počas mojej neprítomnosti.

Preto bolo rozhodnuté a dáva sa na vedomie všetkým, že:

OD 26. JÚLA DO 21. SEPTEMBRA 2021 SA RUŠIA SVÄTÉ OMŠE

V PRACOVNÝCH DŇOCH TÝŽDŇA (STREDA A PIATOK)

a NEDEĽNÉ VEČERNÉ SVÄTÉ OMŠE.

NEDEĽNÉ SVÄTÉ OMŠE O 13.00 HOD. SA BUDÚ SLÁVIŤ AJ NAĎALEJ

KAŽDÚ NEDEĽU (niektoré budú slovensko-česko-anglicky).

Pokiaľ budú oprávnenými dobrovoľníkmi zabezpečené všetky štandarty pre otvorenie Church Hall a podávania občerstvenia po svätej omši, táto bude v takom prípade otvorená v doterajšom rozsahu.

S prianím požehnaných dní

Rev Tibor Borovský

duchovný správca SCM v Londýne

Odpoveď