Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ZRUŠENIE NEDEĽNÝCH VEČERNÝCH SVATÝCH OMŠÍ

DVERE ZATVORENÉ-kostola-Our-Lady-of-La-Salette-150x150POČNÚC NEDEĽOU 30.MÁJA 2021

SA RUŠIA

NEDEĽNÉ VEČERNÉ SVÄTÉ OMŠE

AŽ DO KONCA SEPTEMBRA 2021.

Odpoveď