Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 27. 06. – 04. 07. 2021

dvere do kostola13.NvOcR_B  27.06.-04.07.2021

Odpoveď