Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 03. – 10. 01. 2021

dvere do kostola

2.nedeľa po Narodení Pána_B  03.-10.01.2021

Odpoveď