UPOZORNENIE: SCM v Londýne s radosťou oznamuje, že sa od 2.12.2020 opäť môžu sláviť verejné bohoslužby. Bližšie oznamy nájdete nižšie.

OPÄTOVNÉ OBNOVENIE BOHOSLUŽIEB

dvere do kostolaMilí krajania,

pre slávenie bohoslužieb platia všeobecné nariadenia vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a usmernenia Konferencie biskupov Anglicka a Walesu o počte účastníkov spoločného zhromaždenia, pohybe v uzavretých priestoroch (chráme), hygiene a užívaní ochranných prostriedkov a využívaní priestorov v čase pandémie koronavírusu COVID-19. Úctivo si vás dovoľujeme požiadať o ich striktné dodržiavanie. Zásadné podmienky nájdete na tejto stránke nižšie.

Od 2. decembra 2020 sa opätovne obnovujú

SVÄTÉ OMŠE V STREDU A PIATOK o 19.30 hod.

 KAŽDÚ NEDEĽU NA POLUDNIE O 13.00 HOD.

a VEČER O 19.30 HOD.

.

SVIATOSŤ ZMIERENIA SA VYSLUHUJE

podľa rozpisu uvedenom na webstránke SCM.

.

UPOZORNENIE

Dávame do pozornosti všetkým veriacim

a návštevníkom SCM v Londýne, že

MODLITBY CHVÁL, BIBLICKÉ STRETNUTIA, OBČERSTVENIE V CHURCH HALL,

TICHÁ ADORÁCIAPRED SVIATOSŤOU OLTÁRNOU A INÉ AKTIVITY I PODUJATIA

SÚ NAĎALEJ ZRUŠENÉ

AŽ DO ODVOLANIA KOMPETENTNOU AUTORITOU.

SCM si vyhradzuje právo meniť a upravovať program podľa aktuálnej situácie a potrieb. Aktuálne oznamy nájdete vždy na webstránke SCM a v písomných oznamoch každú nedeľu a na webstránke SCM.

 

NAĎALEJ PLATÍ, ŽE

v čase pandémie koronavírusu COVID-19 sa musí dodržiavať:

 • a bezvýhradne a bezodkladne rešpektovať pokyny označeného usporiadateľa na to povereného duchovným správcom SCM
 • kapacita kostola, ktorá je stanovená na 35 osôb na jednu bohoslužbu
 • použiť dezinfekčný prostriedok na to určený a pripravený v kostole pri vstupe ako aj pri odchode z kostola
 • pri vstupe do kostola každý účastník bohoslužby musí sa zapísať a uviesť svoje celé meno a telefónne číslo na zoznam k tomu určený
 • mať masku (povinné) na tvári a ňou prekryté ústa i nos počas prítomnosti v chráme
 • smerovanie pohybu pri vchode do chrámu, vo vnútri chrámu ako aj pri jeho opustení (tzv. jednosmerky). Taktiež dodržiavať smerovanie a rozostupy aj pri prijímaní Eucharistie
 • Eucharistia sa podáva výlučne na ruku (a prijímateľ je povinný ju prijať pred kňazom)
 • zachovať 2-metrové rozostupy v rade pri prijímaní Eucharistie
 • že nie je žiadna verejná spoločná modlitba pred sv.omšou
 • že počas liturgie sa nespieva a nedáva sa znak pokoja
 • po skončení liturgie sv. omše je nutné opustiť kostol
 • po skončení každej svätej omše musia byť lavice a priestory kostola dezinfikované (uvítame pomoc dobrovoľníkov pri sanitovaní kostola)

 

Odpoveď