Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

PLNÉ OBNOVENIE BOHOSLUŽIEB

dvere do kostolaMilí krajania,

pre slávenie bohoslužieb platia všeobecné nariadenia vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a usmernenia Konferencie biskupov Anglicka a Walesu o počte účastníkov spoločného zhromaždenia, pohybe v uzavretých priestoroch (chráme), hygiene a užívaní ochranných prostriedkov a využívaní priestorov v čase pandémie koronavírusu COVID-19. Úctivo si vás dovoľujeme požiadať o ich striktné dodržiavanie. Zásadné podmienky nájdete na tejto stránke nižšie.

Od 19. septembra 2020 sa obnovujú

SVÄTÉ OMŠE V STREDU A PIATOK o 19.30 hod.

 KAŽDÚ NEDEĽU NA POLUDNIE O 13.00 HOD.

a VEČER O 19.30 HOD.

.

SVIATOSŤ ZMIERENIA SA VYSLUHUJE IBA 3/4 HODINU PRED SVÄTOU OMŠOU.

.

UPOZORNENIE

Dávame do pozornosti všetkým veriacim

a návštevníkom SCM v Londýne, že

MODLITBY CHVÁL, BIBLICKÉ STRETNUTIA, OBČERSTVENIE V CHURCH HALL,

TICHÁ ADORÁCIAPRED SVIATOSŤOU OLTÁRNOU A INÉ AKTIVITY I PODUJATIA

SÚ ZRUŠENÉ

AŽ DO ODVOLANIA KOMPETENTNOU AUTORITOU.

SCM si vyhradzuje právo meniť a upravovať program podľa aktuálnej situácie a potrieb. Aktuálne oznamy nájdete vždy na webstránke SCM a v písomných oznamoch každú nedeľu a na webstránke SCM.

.

NAĎALEJ PLATÍ, ŽE sa musí dodržiavať:

  • počet účastníkov bohoslužby je obmedzený na 35 ľudí
  • použiť dezinfekčný prostriedok na to určený a pripravený v kostole pri vstupe ako aj pri odchode z kostola
  • mať minimálne 2-metrové rozostupy v chráme (šachovnicové sedenie)
  • mať masku (povinnosť!!!) na tvári počas prítomnosti v chráme
  • smerovanie pohybu pri vchode do chrámu, vo vnútri chrámu ako aj pri jeho opustení (tzv.jednosmerky)
  • že nie je žiadna verejná spoločná modlitba pred sv.omšou
  • že počas liturgie sa nespieva a nedáva sa znak pokoja
  • že sväté prijímanie sa podáva iba na ruku
  • že po skončení liturgie sv. omše je nutné opustiť kostol

Budeme povďační, ak po skončení bohoslužby nejakí dobrovoľníci by pomohli pri sanitovaní kostola, nakoľko je to povinnosť vyplývajúca z regulácii a nariadení britskej vlády počas pandémie koronavírusu COVID-19. Ochotní dobrovoľníci sa môžu hneď po svätej omši prihlásiť u kostolníka.

Odpoveď