Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

BRATISLAVSKÉ HANUSOVE DNI

BHDniSpoločenstvo Ladislava Hanusa vás srdečne pozýva na 9. ročník kresťanského-akademického festivalu Bratislavské Hanusove Dni, ktorý sa koná už od piatka 25. septembra do 2. októbra. Kvôli súčasnej krízovej situácii vysielame naše podujatia aj naživo prostredníctvom internetu. Cez internetovu stránku bhd.sk sa môžete zúčastniť diskusie o ochrane života, ktorej sa zúčastní Vladyka Cyril Vasiľ alebo prednášky o šírení kresťanstva medzi neveriacimi od Sophie Kuby. Tešiť sa však môžete aj na mnoho ďalšieho vrátane divadelného predstavenia a koncertu. Všetky potrebné informácie nájdete na bhd.sk, tešíme sa na vás.

Odpoveď