Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SPRÍSNENIE OPATRENÍ Z DÔVODU COVID 19

SPRÍSNENIE OPATRENÍ Z DÔVODU COVID 19
Dávame do pozornosti, že z dôvodu sprísnenia opatrení ohľadom pandémie Covid19 je povolená účasť maximálne 35 ľudí na svätej omši. Po dosiahnutí povoleného počtu, nesmieme povoliť vstup ďalším osobám. Rovnako je potrebné dodržiavať predpísané rozostupy a mať prekryté horné dýchacie cesty aj ústa.
Ďakujeme za pochopenie. SCM

Odpoveď