Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 02. – 09. 08. 2020

dvere do kostola18.NvOcR_A 02.08.-09.08.2020

Odpoveď