Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

BOHOSLUŽBY OBNOVENÉ

dvere do kostolaBOHU VĎAKA!

Milí krajania,

s radosťou oznamujeme, že z rozhodnutia vlády Spojeného kráľovstva a Veľkej Británie a Konferencie biskupov Anglicka a Walesu bohoslužby v našich chrámoch sú znova obnovené. 

Teda počnúc nedeľou 5.júla 2020 sa obnovia slovenské bohoslužby v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph.

Pre slávenie bohoslužieb platia všeobecne nariadenia o počte účastníkov spoločného zhromaždenia, pohybe v chráme, hygiene a užívaní ochranných prostriedkov a využívaní priestorov. Úctivo si vás dovoľujeme požiadať o ich striktné dodržiavanie.

Pokračujeme v zavedenom rytme:

streda a piatok

– 18.45 – 19.20 spovedanie

– 19.30 – 20.00 sv.omša

.

nedeľa 

– 12.30 – 12.50 spovedanie

– 13.00 – 14.00 sv.omša

večerné sv.omše v mesiacoch júl, august a september nie sú

NAĎALEJ PLATÍ, ŽE sa musí dodržiavať:

  • použiť dezinfekčný prostriedok na to určený a pripravený v kostole pri vstupe ako aj pri odchode z kostola
  • mať minimálne 2-metrové rozostupy v chráme 
  • mať masku (odporúča sa) na tvári počas prítomnosti v chráme
  • smerovanie pohybu pri vchode do chrámu, vo vnútri chrámu ako aj pri jeho opustení (tzv.jednosmerky)
  • že nie je žiadna verejná spoločná modlitba pred sv.omšou
  • že počas liturgie sa nespieva a nedáva sa znak pokoja
  • po skončení liturgie sv. omše je nutné opustiť kostol

UPOZORNENIE

Dávame do pozornosti všetkým veriacim

a návštevníkom SCM v Londýne, že

počas mesiacov júl, august a september

nedeľné večerné sväté omše sú zrušené !!!

MODLITBY CHVÁL, BIBLICKÉ STRETNUTIA, OBČERSTVENIE V CHURCH HALL,

TICHÁ ADORÁCIAPRED SVIATOSŤOU OLTÁRNOU A INÉ AKTIVITY I PODUJATIA

SÚ ZRUŠENÉ

AŽ DO ODVOLANIA KOMPETENTNOU AUTORITOU.

SCM si vyhradzuje právo meniť a upravovať program podľa aktuálnej situácie a potrieb. Aktuálne oznamy nájdete vždy na webstránke SCM a v písomných oznamoch každú nedeľu a na webstránke SCM.

Odpoveď