Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

UPRATOVANIE KOSTOLA

upratovanieV piatok 3. JÚLA 2020 sa bude upratovať kostol a Church Hall. Začiatok je stanovený na 20.00 hod.

Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť Boží stánok primerane Božej sláve, aby sme sa mohli stretávať v jemu dôstojnom a nám príjemne čistom prostredí.

Predtým od 19.00 – 20.00 je kostol otvorený pre súkromnú modlitbu.

Odpoveď