Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

AKTUALIZOVANÝ PLÁN PODUJATÍ NA ROK 2020

yes noNa webovej stránke SCM od 24.12. 2019 môžete nájsť aktualizovaný predbežný plán podujatí pre prvý polrok 2020, vrátane príprav ku krstu alebo manželstvu, vysluhovania sviatosti krstu; pravidelné duchovné i spoločenské podujatia konané v rámci SCM v Londýne.

Tento predbežný plán podujatí nájdete na našej webovej stránke v hornej modrej lište pod názvom PODUJATIA

alebo v sekcii SVIATOSTI A INÉ.

Podujatia a aktivity, ktoré sa idú skutočne realizovať, nájdete v kalendári na prvej stránke nášho webu.

SCM SI VYHRADZUJE PRÁVO TENTO PLÁN MENIŤ A UPRAVOVAŤ PODĽA AKTUÁLNYCH POTRIEB, ÚLOH A SITUÁCIE.

Odpoveď