Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 03. – 10. 11. 2019

dvere do kostola

31.NvOcR_C 03.-10.11.2019

Odpoveď