Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

MIMORIADNY OZNAM PRE PETERBOROUGH

ST LUKE'S CHURCHPlánovaná svätá omša v sobotu 26. októbra 2019 v kostole St Luke v Peterborough sa nekoná.

Náhradný termín bude včas oznámený.

 

Odpoveď