Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SLOVENSKÉ SVÄTÉ OMŠE V PETERBOROUGH

ST LUKE'S CHURCHDrahí priatelia, dávame do pozornosti, že sväté omše raz mesačne sa konajú aj v meste Peterborough.

Bližšie informácie nájdete tu.

Odpoveď